Kişisel Verilerin Korunması PolitikasıAYDINLATMA METNİ

1.Dayanak

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'e uygun olarak, KVKK m. 3 (ı) bendi uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz UVTEK MÜHENDİSLİK MAKİNE KİMYA SAN. TİC. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

2.Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Kişisel verilerinizin işlenmesinin amaçları, şu şekilde sıralanabilir:
Kişisel verilerinizin işlenmesinin Şirketimizin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
Kişisel verilerinizin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından işlenmesi,
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması, sebepleriyle işlenmektedir.

3.Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

3.1. Veri Toplama yöntemi: Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Şirketimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla bize telefon ile ulaştığınızda, www.uvtek.com.tr ve şirketimizin sahip olduğu diğer internet sayfalarını ziyaret ettiğinizde, UVtek'in düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda, kişisel verileriniz toplanabilecektir.

3.2. Hukuki Sebep: Kişisel verilerinizin işlenmesine dayanak hukuki sebep, KVKK m. 5'te belirtilen ve aşağıda sayılan hallerdir: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Söz konusu kişisel veriler, kural olarak üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Fakat bu veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereğince talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine yahut resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.4. KVKK m. 11'de sayılan diğer haklar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca veri sahibi olarak veri sorumlusu sıfatını haiz UVTEK MÜHENDİSLİK MAKİNE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.'ye, elektronik yolla info@uvtek.com.tr mail adresine, posta yoluyla ise GEBZE DİLOVASI ORG. SAN. BÖLGESİ MAH. D-4015 SOK. NO:2/1 GEBZE/KOCAELİ adresine göndermek suretiyle başvurabilirsiniz. Veri Öznesi Başvuru Formu'na ulaşmak için burayı tıklayınız.Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen yandaki formu doldurunuz.

ÜRÜNLER

İletişim Formu